++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ++

ข้อมูลผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระดับชั้น ปวส.2
(ใช้สำหรับลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ e-Studentloan)
รายชื่อผู้กู้ปีการศึกษา2561
ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ.2-2561
การกู้ยืมเงิน กยศ.2-2561
การยื่นกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การกู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2561
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2561
โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา 2561
   

งานกองทุนฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-442930-4 แฟกซ์ 055-412219