++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ++

การกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา2562
หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินปี 2562
ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน2562
แบบบันทึก-ตัวอย่างจิตอาสา
กำหนดการให้กู้ยืมปีการศึกษา2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมปีการศึกษา2562
แนวปฏิบัติในการกู้ยืมปีการศึกษา2562

งานกองทุนฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-442930-4 แฟกซ์ 055-412219