++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ++

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา2563

งานกองทุนฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-442930-4 แฟกซ์ 055-412219