👍🥰สมัครเรียนผ่านออนไลน์...ได้ที่✨✨
https://www.utt.ac.th/enroll/
 
👉💵ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา และวิธีการชำระเงิน ได้ที่
https://www.utt.ac.th/new/service/
👉👚ดูราคาค่าเครื่องแบบนักศึกษา ได้ที่
https://www.utt.ac.th/new/service/price.html
รายละเอียดขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ.
https://www.utt.ac.th/new/kys60/index.php


เข้าร่วมไลน์กลุ่ม กยศ. สมัคร ปี 2564 เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
http://line.me/ti/g/EQziSwD720
จะมีอาจารย์ที่รับผิดชอบด้าน กยศ. คอยให้ข้อมูล ตอบคำถาม และแจ้งข่าวสารต่างๆ