สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 -16.00 น.)
รับสมัคร จนกว่าจะเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 21 พ.ค. 2562 หยุดวันที่ 12 -16 เมษายน 2562 (ช่วงวันสงกรานต์)สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (วันจันทร์ - เสาร์ ในเวลาราชการ)

ลำดับขั้นตอนการสมัครเรียน

  1. ติดต่อซื้อใบสมัครกรอก พร้อมเอกสาร (คู่มือใบสมัครราคา 60 บาท)
  2. ตรวจสารเสพติดในร่างกาย พร้อมรายงานรอยสักตามร่างกาย
  3. บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ พร้อมถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน(ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา)
  4. ติดต่อฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ