จำนวนผู้เข้าชม    01787    | 



รายชื่อนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ค้นหารหัสประจำตัวนักศึกษา   เช่น 622510044
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น
 ปวช.     พาณิชยกรรม     การบัญชี     การบัญชี   ปวช.1/1 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     การตลาด     การตลาด   ปวช.1/5 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปวช.1/6 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     ธุรกิจค้าปลีก     ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่   ปวช.1/10 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์   ปวช.1/21 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์   ปวช.1/22 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์   ปวช.1/23 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์   ปวช.1/24 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง   ปวช.1/31 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง   ปวช.1/32 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง   ปวช.1/33 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง   ปวช.1/34 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง   ปวช.1/35 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างอิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์   ปวช.1/41 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     การบัญชี     การบัญชี   ปวช.2/1 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     การตลาด     การตลาด   ปวช.2/5 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปวช.2/6 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     ธุรกิจค้าปลีก     ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ   ปวช.2/10 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์   ปวช.2/21 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์   ปวช.2/22 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์   ปวช.2/23 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง   ปวช.2/31 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง   ปวช.2/32 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง   ปวช.2/33 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างอิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์   ปวช.2/41 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     การบัญชี     การบัญชี   ปวช.3/1 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     การบัญชี     การบัญชี   ปวช.3/2 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     การตลาด     การตลาด   ปวช.3/5 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปวช.3/6 
 ปวช.     พาณิชยกรรม     ธุรกิจค้าปลีก     ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ   ปวช.3/10 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์   ปวช.3/21 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์   ปวช.3/22 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์   ปวช.3/23 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง   ปวช.3/31 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง   ปวช.3/32 
 ปวช.     อุตสาหกรรม     ช่างอิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์   ปวช.3/41 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     การบัญชี      -   ปวส.1/1 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     การบัญชี      -   ปวส.1/2 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     การบัญชี      -   ปวส.1/11 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     การตลาด      -   ปวส.1/5 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      -   ปวส.1/9 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     การจัดการธุรกิจค้าปลีก     ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ   ปวส.1/10 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     เทคนิคเครื่องกล     เทคนิคยานยนต์   ปวส.1/21 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     เทคนิคเครื่องกล     เทคนิคยานยนต์   ปวส.1/22 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง   ปวส.1/31 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง   ปวส.1/32 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง   ปวส.1/33 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     อิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   ปวส.1/41 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     การบัญชี      -   ปวส.2/1 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     การบัญชี      -   ปวส.2/2 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     การบัญชี      -   ปวส.2/11 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     การตลาด      -   ปวส.2/5 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปวส.2/9 
 ปวส.     บริหารธุรกิจ     การจัดการธุรกิจค้าปลีก     ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ   ปวส.2/10 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     เทคนิคเครื่องกล     เทคนิคยานยนต์   ปวส.2/21 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     เทคนิคเครื่องกล     เทคนิคยานยนต์   ปวส.2/22 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง   ปวส.2/30 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง   ปวส.2/31 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง   ปวส.2/32 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง   ปวส.2/33 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     อิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   ปวส.2/40 
 ปวส.     อุตสาหกรรม     อิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   ปวส.2/41 




ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail kannika@utt.ac.th