รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อารยา อินชัน    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644220018    นายวรเชฏษ์ พิชัยรัตน์ ปวช.1/34   -
 2  644220020    นายมนัสชัย นันชุม ปวช.1/34   -
 3  644220024    นางสาวสรัญธร นพสิทธิ์ ปวช.1/34   -
 4  644220089    นายภาณูพงศ์ หอมหวาน ปวช.1/34   -
 5  644220144    นายภูวิศ ม่อนครุฑ ปวช.1/34   -
 6  644220174    นายภาณุพงศ์ เจียงกองโค ปวช.1/34   -
 7  644220179    นายยศกร ทานะขัน ปวช.1/34   -
 8  644220192    นางสาวศิริรัตน์ ปูสารี ปวช.1/34   -
 9  644220197    นางสาววริศรา บุญรอด ปวช.1/34   -
 10  644220218    นางสาววรรณิศา นัดประสพ ปวช.1/34   -
 11  644220227    นายพีรวิชญ์ เสือจุ้ย ปวช.1/34   -
 12  644220425    นางสาวศันสนีย์ บุตรแสง ปวช.1/34   -
 13  644220575    นายพิษณุ เพ็ชรแก้ว ปวช.1/34  -
 14  644220637    นายภูตะวัน สายตรง ปวช.1/34   -
 15  644220653    นายภานุวัฒน์ บุญทัน ปวช.1/34   -
 16  644220668    นายวงศธร เพ็งคง ปวช.1/34   -
 17  644220679    นายยุทธนา อินวรรณา ปวช.1/34   -
 18  644220711    นายยศพัฒน์ สมบุญ ปวช.1/34   -
 19  644220723    นายภูตะวัน นรารัตน ปวช.1/34   -
 20  644220810    นายภูรีภัทร เตชัย ปวช.1/34   -
 21  644220835    นายมงคล เชียงสน ปวช.1/34   -
จำนวน  21    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th