เกี่ยวกับวิทยาลัย
   หลักสูตรการศึกษา
   บุคลากร
   คณะ/หน่วยงาน
   บริการนักศึกษา
   ติดต่อสอบถาม

 

นางสาวสมัชญา จีระมะณีมัย นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จบการศึกษาเดิม จากโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

กิจกรรมของคนเก่งเทคโน:
     เจ้าบ้านน้อย พาเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
https://www.facebook.com/thaigoodhost/videos/1884038088279082/