สมัครเรียน


รายละเอียดการสมัคร


รายการ จำนวนเงิน(บาท)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,584
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 1,000-300 = 700
ค่าประกันอุบัติเหตุ 260
รวม 3,544
ยอดชำระงวดที่ 1 เมื่อสมัคร 1,100

รายการ ชาย หญิง
สายเข็มขัด 70 70
หัวเข็มขัด 50 50
กระดุม - 35
เสื้อนักศึกษา (สีขาว) 250 190
เสื้อ activity Day 250 250
กางเกงสำเร็จรูป 450 -
กระโปรงสำเร็จรูป - 250
ผ้าตัดกระโปรง เมตรละ - 150
ผ้าตัดกางเกง เมตรละ 150 -CONTACT