สมัครเรียน


รายการ ชาย หญิง
สายเข็มขัด 70 70
หัวเข็มขัด 50 50
กระดุม - 35
เสื้อนักศึกษา (สีขาว) 250 190
เสื้อ activity 250 250
กางเกงสำเร็จรูป 450 -
กระโปรงสำเร็จรูป - 250
ผ้าตัดกระโปรง เมตรละ - 150
ผ้าตัดกางเกง เมตรละ 150 -รายการ ชาย-หญิง
สายเข็มขัด 70
หัวเข็มขัด 50
เสื้อช่าง ปวช. (สีฟ้า-เทา) 450
เสื้อ activity 250
กางเกงสำเร็จรูป 450
ผ้าตัดกางเกง เมตรละ 150
รายการ ชาย หญิง
สายเข็มขัด 70 70
หัวเข็มขัด 50 50
เข็มติดหน้าอก - 35
กระดุม - 35
เนคไท 120 -
เสื้อนักศึกษา (สีขาว) 250 190
เสื้อ activity 250 250
กางเกงสำเร็จรูป 450 -
ผ้าตัดกระโปรง เมตรละ - 150
ผ้าตัดกางเกง เมตรละ 150 -
รายการ ชาย-หญิง
สายเข็มขัด 70
หัวเข็มขัด 50
เสื้อช่าง ปวส.(สีน้ำเงิน) 450
เสื้อ activity 250
กางเกงสำเร็จรูป 450
ผ้าตัดกางเกง เมตรละ 150CONTACT