สมัครเรียน


รายละเอียดการสมัคร

รายการ จำนวนเงิน(บาท)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,895
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 1,000-300 = 700
ค่าประกันอุบัติเหตุ 260
รวม 3,855
ยอดชำระงวดที่ 1 เมื่อสมัคร 1,100

รายการ ชาย-หญิง
สายเข็มขัด 70
หัวเข็มขัด 50
เสื้อช่าง ปวช. (สีฟ้า-เทา) 450
เสื้อ activity Day 250
กางเกงสำเร็จรูป 450
ผ้าตัดกางเกง เมตรละ 150CONTACT