สมัครเรียน


รายละเอียดการสมัคร
รายการ จำนวนเงิน(บาท)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 8,000
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 1,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ 260
รวม 9,260
ยอดชำระงวดที่ 1 เมื่อสมัคร 1,100


รายการ ชาย หญิง
สายเข็มขัด 70 70
หัวเข็มขัด 50 50
เข็มติดหน้าอก - 35
กระดุม - 35
เนคไท 120 -
เสื้อนักศึกษา (สีขาว) 250 190
เสื้อ activity Day 250 250
กางเกงสำเร็จรูป 450 -
ผ้าตัดกระโปรง เมตรละ - 150
ผ้าตัดกางเกง เมตรละ 150 -CONTACT