สมัครเรียน


รายละเอียดการสมัคร
รายการ จำนวนเงิน(บาท)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 11,000
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 1,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ 260
รวม 12,260
ยอดชำระงวดที่ 1 เมื่อสมัคร 1,100


รายการ ชาย-หญิง
สายเข็มขัด 70
หัวเข็มขัด 50
เสื้อช่าง ปวส.(สีน้ำเงิน) 450
เสื้อ activity Day 250
กางเกงสำเร็จรูป 450
ผ้าตัดกางเกง เมตรละ 150CONTACT